MATEMATİK BÖLÜMÜ

 

 

 

Lisans Programı Aktuarya Sertifika Programı Yüksek Lisans Programı

Öğretim Üyeleri ve Asistanlar

İletişim

Ana Web Sayfası (English)

Öğretim Üyeleri: Serdar Altok, Arzu Boysal, Özlem Beyarslan, Talin Budak, Olcay Coşkun, Nihat Sadık Değer (Bölüm Başkanı), Fatih Ecevit, Alp Eden, Ahmet Feyzioğlu, Zerrin Göktürk, Burak Gürel, Nilgün Işık, Müge Kanuni, Ferit Öztürk, Ayşe Soysal, Betül Tanbay,  Müge Taşkın, Cem Yalçın Yıldırım, Atilla Yılmaz, Gülnihal Yücel

Matematik eğitimi hangi konuda çalışacak olursa olsun insanın düşünme becerisini geliştirir. Her alanda gerekli olduğundan ve temel bir formasyon verdiğinden kesin tercihini “Matematik” olarak yapmış öğrencilerin dışında, yakın dallar arasında kararsız olanların da bu bölümü seçmeleri mantıklı olacaktır.

Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanında, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son bir kaç yılda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Matematik Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, öğrencilerine, matematik veya doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendisliğin ilgili alanlarında yüksek lisans çalışmasına hazırlayacak şekilde tasarlanmış bir lisans programı sunmaktadır. Lisans programı; eğitim, araştırma, veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında , kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır.

Bölümün tam zamanlı öğretim üyelerinin çoğunluğu doktoralarını ABD, Avrupa, Kanada ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almışlardır. Tüm dersler bu kadro tarafından titizlikle verilmekte ve araştırmanın yanı sıra, üniversite geleneğine uygun olarak öğretim üyesi-öğrenci ilişkisine önem verilmektedir. Matematik Bölümü, öğretim üyelerinin öğrencileri birebir tanıyabileceği kadar küçük bir bölümdür.

Uluslararası ilişkileri kuvvetli olan kadrosu sayesinde, öğrencilerine değişim programları ve lisansüstü programlar ile ilgili en kaliteli imkânları sunmaktadır. Fransa’nın en önemli üniversitelerinden Ecole Polytechnique’e, ABD’nin Princeton, MIT, Berkeley, Stanford, Caltech, NYU gibi en iyi üniversitelerine lisans ve lisansüstü öğrenci yollamaktadır.

Yurtdışında doktoraya giden mezunlarımız
Öğrencilerimizin değişim programıyla gidebilecekleri  üniversiteler

Mezunlarımız, ekonomi, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, felsefe gibi alanlarda lisansüstü programlara devam edebilir veya ekonomiden bilgisayara, iklim biliminden istatistiğe, sigortacılıktan bankacılığa dek pek çok iş olanağını değerlendirebilirler. Bu esneklik son yıllarda bölümümüze olan ilgiyi arttırmıştır.

Bölüm ayrıca başka bölümlerle, eş zamanlı olarak matematik lisans derecesi ve diğer bölümün lisan derecesine hak kazandıran, çift anadal programları sunmaktadır. Öğrencilerin çift ana dal programlarına katılabilmeleri için kendi anadal programlarının birinci yılını başarılı olarak tamamlamaları beklenmektedir. Çift anadal programının şartı anadal programındaki bütün derslerin yanı sıra aşağıdaki matematik derslerinin tamamlanmasıdır : MATH 101, 102, 201, 202 veya MATH 131, 132, 231, 201, 212 bunları takipeden MATH 232, 321, 322, 331, 332, 431 ve bunlara ek olarak Matematik Bölümü'nden kodları 300 den büyük olan iki seçmeli alan dersi. Matematik öğrencileri ayrıca Fizik, Felsefe, Ekonomi, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile çift anadal programlarına katılabilirler. Aktuarya Sertifikası başlığı altında açıklanan derslerin bitirilmesi ile verilen bir sertifika programı da bulunmaktadır.

LiSANS PROGRAMI

Birinci Dönem

ikinci Dönem

MATH 131

Matematik Öğrencileri için Analiz I

4

MATH 132

Matematik Öğrencileri için Analiz II

4

MATH 111

Matematiksel Yapılara Giriş

4

MATH 162

Diskret Matematik

4

PHYS 101**

Fizik I

4

PHYS 102

Fizik II

4

-- --

Sınırsız Seçmeli

3

CMPE 150

Bilgiişleme Giriş

3

AE lll*/ HSS

ileri Düzeyde ingilizce/insan veya Toplum Bilimleri

3

AE ll2*/HSS

ileri Düzeyde ingilizce/insan veya Toplum Bilimleri

3


18


18

 

Üçüncü Dönem

Dördüncü Dönem

MATH 201

Matris Kuramı

4

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

MATH 231

Matematik Öğrencileri için Analiz III

4

MATH 232

Karmaşık Analize Giriş

3

PHYS 201

Fizik III

4

MATH 224

Lineer Cebir I

3

PHIL 131

Mantık I

3

HSS

insan veya Toplum Bilimleri

3

-- --

Sınırsız Seçmeli

3

-- --

Bilim Seçmeli

3

TK 221

Türkçe

2

TK 222

Türkçe

2


2i


18

 

Beşinci Dönem

Altıncı Dönem

MATH 321

Cebir I

4

MATH 322

Cebir II

4

MATH 331

Gerçel Analiz I

4

MATH 332

Gerçel Analiz II

4

MATH 343

Olasılıklar Hesabı

4

MATH 336

Nümerik Analiz

4

HSS

İnsan veya Toplum Bilimleri

3

HSS

İnsan veya Toplum Bilimleri

3

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

2

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

2


17


17

 

Yedinci Dönem

Sekizinci Dönem

MATH 431

Karmaşık Analiz I

4

-- --

Matematik Seçmeli

3/4

-- --

Matematik Seçmeli

3/4

-- --

Matematik Seçmeli

3

-- --

Matematik Seçmeli

3

-- --

Matematik Seçmeli

3

-- --

Sınırsız Seçmeli

3

-- --

Sınırsız Seçmeli

3

-- --

Bilim Seçmeli

3

HSS

İinsan veya Toplum Bilimleri

3

 

 

 

MATH 490

Seminer

2


16/17


17/18

TOPLAM : 141/143 kredi

* Hazırlık sınıfını ingilizce yeterlilik seviyesi C ile geçen öğrenciler AE 111 ve AE 112 derslerini almak zorundadırlar.
** Özgeçmişleri güçlü olan öğrenciler (PHYS 101-PHYS 102-PHYS 201) yerine (PHYS 121-PHYS 201-PHYS 202) alabilirler.

 

DERSLER

Matematik bölümü bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu ve lisansüstü katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir.

Lütfen bakınız:

http://www.boun.edu.tr/undergraduate/indexştur.html
http://www.boun.edu.tr/graduate/indexştur.html
 

Math 101 Analiz I
Math 102 Analiz II
Math 105 Sonlu Matematiğe Giriş
Math 106 Sosyal Bilimler için Analize Giriş
Math 111 Matematiksel Yapılara Giriş
Math 131 Matematik Öğrencileri için Analiz I
Math 132 Matematik Öğrencileri için Analiz II
Math 162 Diskret Matematik
Math 201 Matris Kuramı
Math 202 Diferansiyel Denklemler
Math 224 Lineer Cebir I
Math 231 Matematik Öğrencileri için Analiz III
Math 232 Karmaşık Analize Giriş
Math 321 Cebir I
Math 322 Cebir II
Math 327 Sayılar Teorisi
Math 331 Gerçel Analiz I
Math 332 Gerçel Analiz II
Math 333 Fourier Serileri
Math 336 Nümerik Analiz
Math 342 Hayat Sigortaları Matematiği
Math 343 Olasılıklar Hesabı
Math 344 istatistik
Math 351 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nicelik Kuramı
Math 352 Kısmi Diferansiyel Denklemler
Math 363 Graflar Kuramı
Math 401 Matematik Tarihi
Math 4i4 Mathematica
Math 411 Matematiksel Mantık
Math 412 Kümeler Kuramına Giriş
Math 421 Cebir III
Math 424 Lineer Cebir II
Math 43ı Karmaşık Analiz I
Math 432 Karmaşık Analiz II
Math 436 Fonksiyonel Analiz I
Math 437 Eniyileme Kuramı
Math 438 Fonksiyonel Analiz II
Math 442 Risk Analizi
Math 443 Temel Emeklilik Hesapları
Math 444 Fiyatlandırma Modelleri
Math 447 Oyunlar Kuramı
Math 45ı Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
Math 455 Varyasyonlar Hesabı
Math 461 Kodlar Kuramı
Math 462 şifre Kuramı
Math 465 Sonlu Farklar Hesabı
Math 471 Topoloji I
Math 475 Diferansiyel Geometri
Math 476 Diferansiyel Topoloji
Math 477 Projektif Geometri
Math 478 Gruplar ve Geometriler
Math 479 Fraktal Geometri

 

AKTÜARYA SERTİFİKA PROGRAMI

Aşağıdaki ıi dersi başarı ile tamamlayan lisans öğrencileri mezun olacakları zaman Aktuarya Matematiği Sertifikası alabilirler.

MATH 101 Analiz I veya MATH 131 Matematik Öğrencileri için Analiz I 4
MATH 102 Analiz II veya MATH 132 Matematik Öğrencileri için Analiz II 4
MATH 343 Olasılıklar Hesabı 4
MATH 336 Nümerik Analiz 4
MATH 342 Hayat Sigortaları Matematiği 3
MATH 344 istatistik veya (EC 231 + EC 232) 3 veya (3+3)
MATH 442 Risk Analizi 3
EC 101 iktisada Giriş I veya EC 201 Mühendisler için iktisat I 3
EC 102 iktisada Giriş II veya EC 202 Mühendisler için iktisat II 3
IE 310 Yöneylem Araştırmaları 3
Toplam 34 veya 37 kredi

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. KABUL EDİLME
Fen Bilimleri Enstitüsü'ne gelen başvuru dosyaları (GNO : en az 2.4) incelenip, uygun görülen adaylara Bölüm tarafından, lisans seviyesinde Reel ve Kompleks Analiz, Cebir, Olasılık, Sayılar Teorisi, Diferansiyel Denklemler konularından sorular içeren, biri yazılı ve diğeri de sözlü olmak üzere iki sınav verilir.

2. PROGRAM
Matematikte yüksek lisans programı 22 veya daha fazla ders yükü kredisi (en az 7 ders), yüksek lisans semineri ve yüksek lisans tezinden oluşur. Toplam kredi sayısı 9 kredilik zorunlu ders içerir. Zorunlu dersler şunlardır:

MATH 521 (eski kod 5iı) Cebir I (4 Kredi)
MATH 531 (eski kod 5ı5) Reel Analiz I (4 Kredi)
MATH 579 Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)
MATH 590 (eski kod 580) Matematikte Kaynak Taraması (1 Kredi)

Seçmeli dersler Program veya Enstitü tarafından verilen yüksek lisans dersleri arasından seçilir ve öğrenci danışmanının onayını gerektirir.

Aşağıda belirtildiği şekilde, bir yaygınlık ve bir derinlik şartı yerine getirilmelidir.

1. Yaygınlık şartı:
Öğrencilerin aşağıdaki listeden seçecekleri dört ana başlıktan en az bir ders almaları beklenir. Bu derslerin iki tanesi bölüm tarafından onaylanmış 4ii kodlu derslerden seçilebilir.

a. Cebir ve Sayılar Teorisi
b. Analiz
c. Topoloji ve Geometri
d. Olasılık ve istatistik
e. Diskret Matematik
f. Uygulamalı Matematik
g. Mantık ve Bilimin Temelleri
h. Fizik
i. Matematiksel Ekonomi
j. Endüstri Mühendisliği
k. Elektrik Mühendisliği

2. Derinlik şartı:
Öğrenciler yukarıda a) dan f) ye listelenmiş ana başlıklar arasından bir tanesine ait birbirini takipeden iki ders almak zorundadırlar. Örneğin MATH 53ı-532, MATH 52ı-522 vs.. Bu derslerin hiçbiri kaynak tarama dersi veya 4ii kodlu ders olamaz.
 

DERSLER

Matematik bölümü bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu ve lisansüstü katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir.

Lütfen bakınız:

http://www.boun.edu.tr/undergraduate/indextur.html
http://www.boun.edu.tr/graduate/indextur.html
 

MATH 521 Cebir I
MATH 522 Cebir II
MATH 525 Cebirsel Sayılar Kuramı
MATH 527 Sayılar Kuramı
MATH 528 Çözümsel Sayılar Kuramı
MATH 531 Gerçel Analiz I
MATH 532 Gerçel Analiz II
MATH 533 Karmaşık Analiz I
MATH 534 Karmaşık Analiz II
MATH 535 Fonksiyonel Analiz
MATH 541 Olasılık Kuramı
MATH 544 Rassal Süreçler ve Martingaller
MATH 545 Finans Matematiği
MATH 551 Kısmi Diferansiyal Denklemler I
MATH 552 Kısmi Diferansiyal Denklemler II
MATH 571 Topoloji
MATH 572 Cebirsel Topoloji
MATH 579 Lisansüstü Seminer
MATH 581 Analizden Seçme Konular I
MATH 582 Analizden Seçme Konular II
MATH 583 Matematiğin Temellerinden Seçme Konular
MATH 584 Cebir ve Topolojiden Seçme Konular
MATH 585 Olasılık ve istatistikten Seçme Konular
MATH 586 Türevsel Geometriden Seçme Konular
MATH 587 Türevsel Denklemlerden Seçme Konular
MATH 588 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular
MATH 589 Kombinatorikten Seçme Konular
MATH 590 Matematikte Okumalar
MATH 601 Ölçü Teorisi
MATH 611 Türevsel Geometri I
MATH 612 Türevsel Geometri II
MATH 623 Entegral Dönüşümleri
MATH 624 Kısmi Türevsel Diferansiyel Denklemlerle integral Denklemlerin Sayısal Çözülmesi
MATH 627 Eniyileme Kuramı I
MATH 628 Eniyileme Kuramı II
MATH 631 Cebirsel Topoloji I
MATH 632 Cebirsel Topoloji II
MATH 643 Stokastik Süreçler I
MATH 644 Stokastik Süreçler II
MATH 645 Matematiksel istatistik
MATH 660 Sayılar Teorisi
MATH 680 Sırfi Matematik Semineri I
MATH 681 Sırfi Matematik Semineri II
MATH 682 Uygulamalı Matematik Semineri I
MATH 683 Uygulamalı Matematik Semineri II
MATH 690 Yüksek Lisans Tezi
MATH 699 Yönlendirilmiş Araştırmalar
MATH 790 Doktora Tezi

 

 

 

İLETİŞİM

Boğaziçi Üniversitesi
Matematik Bölümü
TR-34342 Bebek, istanbul
TÜRKiYE

Telefon : ++90 212 359 6602 Sekreterlik
Faks     : ++90 212 287 7173
E.posta : math @ boun.edu.tr